ΚΩΣΤΑΣ Π. ΒΙΔΑΛΗΣ

Ταμίας

Ο Κωνσταντίνος Βιδάλης:

  • είναι οικονομολόγος, πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά, και ασχολείται με τη διδασκαλία οικονομικών μαθημάτων.
  • είναι κάτοχος Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης στην Οικονομική Ανάλυση (MSc. in Economics) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στην Τραπεζική Διοικητική (MSc. in Banking) από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
  • έχει ολοκληρώσει το Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών “Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας” του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
  • έχει συνεργαστεί στη συγγραφή εγχειριδίων διδασκαλίας οικονομικών μαθημάτων στα πλαίσια των προγραμμάτων εκπαίδευσης του τομέα “Οικονομίας και Διοίκησης” των Ι.Ε.Κ.
  • εργάστηκε ως φορολογικός σύμβουλος και λογιστής στην PwC, μία από τις 4 μεγαλύτερες εταιρείες ορκωτών λογιστών διεθνώς, και ως τραπεζικός υπάλληλος στην Εθνική Τράπεζα.
  • είναι κάτοχος Πτυχίου Ιεροψάλτη από το Εθνικό Ωδείο Αθηνών.

Project Experience

Sorry, nothing found.