Η Εταιρεία Τηνιακών Μελετών εκπληρώνει τους Καταστατικούς Σκοπούς της, μεταξύ άλλων, με την έκδοση και κυκλοφορία δημοσιευμάτων, των οποίων αποκλειστικό αντικείμενο είναι η έρευνα, μελέτη και προβολή του φυσικού, κοινωνικού, τεχνο-οικονομικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος της Τήνου.

Τα δημοσιεύματα της Εταιρείας Τηνιακών Μελετών διακρίνονται ως εξής:

1. Επιστημονική Περιοδική Έκδοση «ΤΗΝΙΑΚΑ»,

2. Αυτοτελή δημοσιεύματα, τα οποία διακρίνονται σε:

  • Αυτοτελή επιστημονικά δημοσιεύματα, εντασσόμενα ή μη σε σειρές δημοσιευμάτων.
  • Λοιπά δημοσιεύματα, στα οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά εκλαϊκευμένα κείμενα, πρωτογενές υλικό, λογοτεχνικά έργα, λευκώματα, ημερολόγια κ.ά.

Από το 2022 η εταιρεία διατηρεί και Ιστολόγιο / Blog στη διεύθυνση www.etimel.gr/blog, εντός του οποίου δημοσιεύονται σύντομα τεκμηριωμένα άρθρα τηνιακού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Δημοσιεύσεων στο Ιστολόγιο.

Για παραγγελίες εκδόσεων της Εταιρείας Τηνιακών Μελετών μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα στη διεύθυνση etairia.tin.meleton@gmail.com. Εντός ευλόγου διαστήματος θα σας αποστέλλεται ενημέρωση σχετικά με τη διαθεσιμότητα, το κόστος και τη διαδικασία αποστολής.