ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΝΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

0
Xρόνια Παρουσίας
0
27 Τίτλοι Τηνιακής Βιβλιογραφίας
0
63 Ιδρυτικά Μέλη

Η Εταιρεία Τηνιακών Μελετών είναι επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1993. Εδρεύει στην Αθήνα (Λ. Αλεξάνδρας & Ασημάκη Φωτήλα 40) και διατηρεί και Παράρτημα στην Τήνο (Λ. Μεγαλόχαρης 62). Είναι φορέας εγγεγραμμένος στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού (Αριθμός μητρώου: 33490).

Η Εταιρεία Τηνιακών Μελετών αποτελεί το μοναδικό επιστημονικό σωματείο της Τήνου, με παρουσία 30 ετών στον τομέα της έρευνας, μελέτης, προβολής και προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της Τήνου. Η Εταιρεία Τηνιακών Μελετών αποτελεί φορέα πολυδιάστατης ανάδειξης του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου του νησιού με βασικό εργαλείο την επιστημονική μεθοδολογία και έρευνα.

Η Εταιρεία Τηνιακών Μελετών επιδιώκει την ευαισθητοποίηση των κατοίκων, των επισκεπτών και φίλων αλλά ιδίως της νέας γενιάς της Τήνου γύρω από τη φύση, την ιστορία, τις παραδόσεις και το λαϊκό πολιτισμό του νησιού.

Μέλος της Εταιρείας Τηνιακών Μελετών γίνεται κάθε πρόσωπο που ενδιαφέρεται για τους Καταστατικούς Σκοπούς της Εταιρείας Τηνιακών Μελετών και αποδεδειγμένα εργάζεται για αυτούς.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας Τηνιακών Μελετών είναι:

Η έκδοση της Επιστημονικής περιοδικής Έκδοσης με τίτλο «ΤΗΝΙΑΚΑ»

Η έκδοση επιστημονικών δημοσιευμάτων, βιβλίων και συγγραμμάτων τηνιακού ενδιαφέροντος 

Η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων, εκθέσεων και συναφών επιστημονικών εκδηλώσεων τηνιακού ενδιαφέροντος

Η καταγραφή, διάσωση, προβολή και προστασία των πολιτισμικών στοιχείων της Τήνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ

Γίνε μέλος της Εταιρείας Τηνιακών Μελετών