Η Εταιρεία Τηνιακών Μελετών είναι επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1993. Εδρεύει στην Αθήνα (Λ. Αλεξάνδρας & Ασημάκη Φωτήλα 40) και διατηρεί και Παράρτημα στην Τήνο (Λ. Μεγαλόχαρης 62). Είναι φορέας εγγεγραμμένος στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού (Αριθμός μητρώου: 33490).

Καταστατικοί σκοποί της Εταιρείας Τηνιακών Μελετών είναι:
• η έρευνα
• η μελέτη
• η προβολή
• η προστασία

του φυσικού, κοινωνικού, τεχνο-οικονομικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος της Τήνου.

Οι σκοποί της Εταιρείας πραγματώνονται διαμέσου της διεπιστημονικής σπουδής θεμάτων που αναφέρονται στην Τήνο, είτε άμεσα είτε έμμεσα, υπό το πρίσμα των κλάδων της ιστορίας, της αρχαιολογίας, της λαογραφίας, της οικολογίας, της κοινωνικής ανθρωπολογίας, της γλωσσολογίας, της οικονομίας, της αρχιτεκτονικής, της ιστορίας της τέχνης, της ιστορίας της λογοτεχνίας καθώς και κάθε άλλης συγγενικής επιστήμης.

Η Εταιρεία Τηνιακών Μελετών, ως αμιγώς επιστημονικό σωματείο του νησιού, αποτελεί εξ αντικειμένου ένα φυσικό όχημα για την έρευνα, μελέτη, προστασία και προβολή του φυσικού, κοινωνικού, τεχνο-οικονομικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος της Τήνου.

Η υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, με:

  1. Την έκδοση της Επιστημονικής περιοδικής Έκδοσης με τίτλο «ΤΗΝΙΑΚΑ»
  2. Την έκδοση επιστημονικών δημοσιευμάτων τηνιακού ενδιαφέροντος, υπό μορφή αυτοτελών εκδόσεων ή στο πλαίσιο σειρών εκδόσεων που επιμελείται, όπως η σειρά «Η Τήνος μέσα από τα κείμενα», «Πρακτικά Συνεδρίων» ή «Πηγές Πολιτισμού».
  3. Την έκδοση λοιπών δημοσιευμάτων, όπως πρωτογενές υλικό, λευκώματα, ημερολόγια κλπ.
  4. Τη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων, εκθέσεων και συναφών εκδηλώσεων τηνιακού ενδιαφέροντος στην Αθήνα και στην Τήνο.
  5. Την καταγραφή, διάσωση, προβολή και προστασία των πολιτισμικών στοιχείων της Τήνου με σχεδιασμό, εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων, έργων, δράσεων και άλλων παρόμοιων πρωτοβουλιών.

Το Καταστατικό της Εταιρείας Τηνιακών Μελετών είναι διαθέσιμο εδώ.