ΑΛΕΚΟΣ Ε. ΦΛΩΡΑΚΗΣ. ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ

Αλέκος Ε. Φλωράκης, Μαρμάρου Τέχνη και Τεχνική. Ο Ιω. Φιλιππότης και το εργαστήριό του. Πρόταση Εθνογραφικής Βιογραφίας

Εκδόσεις «Τήνος» 1995

ISBN: 960-273-099-4

Δείτε τα Περιεχόμενα εδώ

Πληροφορίες εσωφύλλου