ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΠΕΡΙ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ

(Πραγματεία περί της νήσου Τήνου και της ιστορίας της)

Γοττίγγη 1855, Αθήνα 2000

Μετάφραση από το λατινικό: Ν. Ι. Λούβαρις (Τήνος 1905)

Εκδόσεις Δεδεμάδη

Επιμέλεια έκδοσης: Κώστας Δανούσης

Αθήνα 2000

Δείτε τα περιεχόμενα εδώ

Πληροφορίες εσωφύλλου