Τα Ιδρυτικά Μέλη της Εταιρείας Τηνιακών Μελετών, όπως αυτά καταγράφονται στο εγκεκριμένο από την Καταστατική Γενική Συνέλευση της 26ης Φεβρουαρίου 1993, ήταν τα εξής:

 1. Φλωράκης Αλέξανδρος (Αλέκος)
 2. Γουλάκη-Βουτυρά Αλεξάνδρα
 3. Αρμάος Παντελής
 4. Δεσπίνης Γεώργιος
 5. Κουτελάκης Χαρ.
 6. Φωσκόλου-Κουτελάκη Διαμάντω
 7. Δανούσης Κωνσταντίνος
 8. Φώσκολος Ιωάννης
 9. Σοφιανός Δημήτριος
 10. Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος
 11. Φιλιππότης Ευστράτιος
 12. Σιώτος Δημήτριος
 13. Μπακκούρος Ιωάννης
 14. Γιαννησοπούλου Μαρία
 15. Βορρέ Μαρία
 16. Αμιραλής Γεώργιος
 17. Γκερέκος Ιωάννης
 18. Τζανουλίνος Πραξιτέλης
 19. Γιαγιάς Στέφανος
 20. Πρωτόπαπας Νικόλας
 21. Αρχιμ. Δώριζας
 22. Σιώτος Μάρκος
 23. Αρτέμης Δημήτριος
 24. Ψάλτης Ιωάννης
 25. Απέργης Σάββας
 26. Δελλατόλας Πέτρος
 27. π. Μαρκουίζος Αντώνιος
 28. Δελλατόλλα Αγγελική
 29. π. Κανακάρης Ιωάννης
 30. Δημόπουλος Γεώργιος
 31. π. Κορνάρος Ελευθέριος
 32. π. Τουφεκλής Γεώργιος
 33. Γαΐτης Νικόλαος
 34. π. Φώσκολος Μάρκος
 35. Δελώτης Ιωάννης
 36. π. Ψάλτης Ρόκκος
 37. Φόρτωμας Βασίλειος
 38. Σιώτος Ιωάννης
 39. Αλβέρτη Μαρούλα
 40. π. Τουφεκλής Στυλιανός
 41. Κορνάρου Άννα
 42. Αλβέρτης Αντώνιος
 43. Βιδάλης Ιωάννης
 44. Μπουρδάκος Γεώργιος
 45. Φώσκολος Ευάγγελος
 46. Μωραΐτης Πέτρος
 47. ??
 48. Καρδαμίτσης Σωκράτης
 49. Ρουγκούνη-Μανιατάκου Ιωάννα
 50. Μωραΐτης Ραφαήλ
 51. Σαλταμανίκας Ιωάννης
 52. Μαραγκός Αντώνιος
 53. Σαλταμανίκας Παρασσός
 54. Κελαδίτου Μαρία
 55. Γιακουμάτος Ανδρέας
 56. Τζαβελόπουλος Ηλίας
 57. Καραλή Μάχη
 58. Λαγουρός Αθανάσιος
 59. Λαγουρός Στυλιανός
 60. Παρασκευάς Νίκος
 61. Καστορίνης Χρήστος
 62. Αρμάος Μάριος
 63. Κορνάριος Στυλιανός