ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ “ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ” (VIDEO&ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ)

Oμιλίες Σαββάτου 8 Οκτωβρίου 2022 – Φαλατάδος Τήνου

Kαθ. Πηνελόπη Μπεμπέλη, Γεωπόνος, Καθηγήτρια Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

«Τοπικές ποικιλίες της Τήνου: ένας ανεξερεύνητος πλούτος, πρώτες ενδείξεις»

Δρ. Ροίκος Θανόπουλος, Γεωπόνος, Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, Θεσσαλονίκη

«Ανάδειξη και αξιοποίηση των τοπικών ποικιλιών (εγγραφή  στον Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών και ως στοιχείου άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς)»

Κώστας Καραγεώργος, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Ομάδας ΕΠΑΛ Τήνου

«Περιβαλλοντική ομάδα ΕΠΑΛ Τήνου: «Σκέφτομαι παγκόσμια, δρω τοπικά» για τις φυτικές ποικιλίες της Τήνου»


Ομιλίες Κυριακής 9 Οκτωβρίου 2022 – Κώμη Τήνου

Kαθ. Πηνελόπη Μπεμπέλη, Γεωπόνος, Καθηγήτρια Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

«Τοπικές ποικιλίες της Τήνου: ένας ανεξερεύνητος πλούτος, πρώτες ενδείξεις»

Δρ. Ροίκος Θανόπουλος, Γεωπόνος, Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, Θεσσαλονίκη

«Ανάδειξη και αξιοποίηση των τοπικών ποικιλιών (εγγραφή  στον Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών και ως στοιχείου άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς)»

Κώστας Καραγεώργος, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Ομάδας ΕΠΑΛ Τήνου

«Περιβαλλοντική ομάδα ΕΠΑΛ Τήνου: «Σκέφτομαι παγκόσμια, δρω τοπικά» για τις φυτικές ποικιλίες της Τήνου»

Παρουσιάσεις ομιλιών: