ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΝΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE TERRACESCAPE

Η Εταιρεία Τηνιακών Μελετών εκπροσωπήθηκε διά του Προέδρου της δρ. Θεόδωρου Χίου στην Παρουσίαση Τελικών Αποτελεσμάτων του Έργου LIFE TERRACESCAPE LIFE 16 CCA/GR/000050, η οποία έλαβε χώρα την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022, 9:00 – 14:00 στην Αίθουσα Διαλέξεων του Ζωολογικού Μουσείου ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιούπολη Ιλίσια, Αθήνα.

Ο κ. Χίου θα συμμετείχε στην εκδήλωση ως προσκεκλημένος ομιλητής με την εισήγηση:

«Το έργο LIFE TERRACESCAPE, αφορμή για δράση γύρω από την ενεργοποίηση της έννομης προστασίας των ξερολιθικών κατασκευών»

Στην ομιλία του ο κ. Χίου ανέπτυξε το νομικό πλαίσιο προστασίας των Ξερολιθικών Κατασκευών ως πολιτιστικών αγαθών και, ειδικότερα, ως υλικών εκφάνσεων της προστατευόμενης από τη Διεθνή Σύμβαση της UNESCO 2003 άυλης Τέχνης της Ξερολιθιάς, κάνοντας αναφορά και στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Εταιρεία Τηνιακών Μελετών προς την κατεύθυνση αυτή, σε συνεργασία με ομότιμους φορείς από όλη την Ελλάδα.

H παρουσίαση της εισήγησης είναι διαθέσιμη εδώ.

To Έργο LIFE TERRACESCAPE (www.lifeterracescape.aegean.gr) υλοποιήθηκε στη γειτονική Άνδρο με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Εταίρους το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Δήμο Άνδρου, το Πράσινο Ταμείο, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΕΛΓΟ Δήμητρα και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και με συντονίστρια την Καθ. Τμήματος Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, κ. Θεοδώρα Πετανίδου. Το αντικείμενό του ήταν η «Μετατροπή των εγκαταλειμμένων τοπίων αναβαθμίδων σε πράσινες υποδομές μέσω συμμετοχικής επιστασίας γης για καλύτερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή».

Τόσο τα αποτελέσματα του Έργου όσο και η ανάληψη δράσεων για την ενεργοποίηση της έννομης προστασίας των ξερολιθικών κατασκευών παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διαφύλαξη, προβολή και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων επιτέλεσης της Τέχνης της Ξερολιθιάς που καθιστούν την Τήνο «χειροποίητο νησί». Η Εταιρεία Τηνιακών Μελετών, ως αμιγώς επιστημονικό μη κερδοσκοπικό σωματείο του νησιού και σε εκπλήρωση των καταστατικών της σκοπών, έχει εντάξει στις δράσεις της την έρευνα, μελέτη, προστασία και προβολή της Τηνιακής Ξερολιθιάς.

Εκ μέρους του ΔΣ της Εταιρείας Τηνιακών Μελετών