ΤΗΝΟΣ ΕΩΑ&ΕΣΠΕΡΙΑ. ΠΑΝΩ ΜΕΡΗ ΤΗΝΟΥ

Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης 4,5&6 Σεπτεμβρίου 1997

Εκδόσεις ΔΕΔΕΜΑΔΗ

Επιμέλεια Έκδοσης: Κώστας Δανούσης

Αθήνα 1999

Δείτε τα περιεχόμενα εδώ

Πληροφορίες εσωφύλλου