ΤΗΝΟΣ & ΘΑΛΑΣΣΑ

Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης 5&6 Σεπτεμβρίου 1996

Έκδοση Εταιρείας Τηνιακών Μελετών

Επιμ. έκδοσης: Κώστας Δανούσης

Σελίδες:

Αθήνα 1997

Δείτε τα περιεχόμενα εδώ

Πληροφορίες εσωφύλλου

Εξώφυλλο