3η EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

Η Εταιρεία Τηνιακών Μελετών, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και σε συνέχεια της 1ης και 2ης ερευνητικής αποστολής για τις τοπικές φυτικές ποικιλίες της Τήνου που έλαβαν χώρα τον περασμένο Φεβρουάριο και Μάιο αντίστοιχα σε πολλές περιοχές των Πάνω και Κάτω Μερών της Τήνου, υλοποιεί εκ νέου έρευνα πεδίου με σκοπό τη συλλογή φυτογενετικών πόρων (σπόροι κλπ) και πληροφοριών για τις τοπικές παραδοσιακές ποικιλίες και γενικότερα για τις γεωργικές παραδόσεις, γνώσεις και πρακτικές της Τήνου.

Ο Δρ. Ροίκος Θανόπουλος, Γεωπόνος, συνταξιούχος που εργάστηκε στο Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, Θεσσαλονίκη, με την υποστήριξη της Εταιρείας μας, θα πραγματοποιήσει συνεντεύξεις και συλλογή υλικού (σπόροι) από τις περιφέρειες των χωριών:

Κάμπου, Σμαρδάκιτου, Κτικάδου, Λουτρών, Σκαλάδου, Καλλονής, Αγαπιού, Αετοφωλιάς, Κάτω Κλείσματος

Καρδιανής, Υστερνίων, Πλατειών, Βεναρδάδου, Πύργου, Μαρλά, Μαμάδου

από τις 9 έως και τις 14 Οκτωβρίου 2023.

Η παραπάνω δράση αποτελεί συνέχεια των επιστημονικών ημερίδων που διοργανώθηκαν σε Τήνο και Αθήνα και εντάσσεται στην πρώτη φάση (έρευνα πεδίου) του προγράμματος που εκπονεί η Εταιρεία Τηνιακών Μελετών με τίτλο «Γεωργικός Πολιτισμός της Τήνου» για την καταγραφή, διάσωση και ανάδειξη των τοπικών παραδοσιακών φυτικών ποικιλιών από ολόκληρο το νησί της Τήνου καθώς και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς που συνδέεται με αυτές, καθ’ υλοποίηση του πρωτοκόλλου συνεργασίας που συνήψε η Εταιρεία μας με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η δράση «Γεωργικός Πολιτισμός της Τήνου» υλοποιείται με την παροχή αιγίδας και οικονομικής επιχορήγησης του Υπουργείου Πολιτισμού.

Περισσότερες πληροφορίες:

Kιν.: 6973993580

Email: etairia.tin.meleton@gmail.com