ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ. Ο ΤΗΝΙΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Πρακτικά Επιστημονικής Συναντήσεως Τήνος, 8 Σεπτεμβρίου 2001

Επιμ. Εκδόσεως: Κώστας Δανούσης

Εκδόσεις «ΔΕΔΕΜΑΔΗ»

Αθήνα 2002

Δείτε τα περιεχόμενα εδώ

Πληροφορίες εσωφύλλου