ΑΛΕΚΟΣ Ε. ΦΛΩΡΑΚΗΣ. ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΓΛΥΠΤΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ. ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ

Αλέκος Ε. Φλωράκης, Παλαιοχριστιανικά και Βυζαντινά Γλυπτά της Τήνου. Οι καταβολές της τοπικής μαρμαρογλυπτικής

(Ανάτυπο από τα «Τηνιακά» 3 (2005), σσ. 11-116).

Εκδόσεις «ΤΗΝΟΣ»

Αθήνα 2005

Πληροφορίες εσωφύλλου