ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ζ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΤΗΝΟΥ.

Δημήτριος Ζ. Σοφιανός (επιμ.), Το Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου. Πενήντα Χρόνια (1955-2005) Παρουσίας και Προσφοράς

Αθήνα 2005

ΙSBN: 960-88467-1-4

Δείτε τα περιεχόμενα εδώ

Πληροφορίες εσωφύλλου