ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΝΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Τηνιακών Μελετών συγκροτήθηκε σε σώμα στις 27 Απριλίου 2022 και ορίστηκαν οι αρμοδιότητες των μελών για την τριετία 2022-2025 ως εξής:

  1. Πρόεδρος: Δρ. Χίου Θεόδωρος του Φιλίππου
  2. Αντιπρόεδρος: Γκερέκου Ελένη του Ιωάννη
  3. Γενικός Γραμματέας: Χατζίρης Αλέξανδρος του Νικολάου
  4. Ταμίας: Βιδάλης Κωνσταντίνος του Πέτρου
  5. Μέλος και Διευθυντής Παραρτήματος Τήνου: π. Τουφεκλής Γεώργιος
    Αναπληρωματικά μέλη:
  6. Περπινιάς Νικόλαος του Γεωργίου
  7. Μαρκουΐζος Πέτρος του Γεωργίου
  8. Παλαμάρης Μάρκος του Αντωνίου


Η Εταιρεία Τηνιακών Μελετών, ως αμιγώς επιστημονικό σωματείο του νησιού, αποτελεί εξ αντικειμένου το φυσικό όχημα για την έρευνα, μελέτη, προστασία και προβολή του φυσικού, κοινωνικού, τεχνο-οικονομικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος της Τήνου. Το νέο Δ.Σ. θα εργαστεί προς το σκοπό αυτό με τη στήριξη των μελών και των φίλων της Εταιρείας, με όραμα την πολυδιάστατη ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου του νησιού και την ευαισθητοποίηση των κατοίκων και ιδίως της νέας γενιάς της Τήνου γύρω από τη φύση, την ιστορία, τις παραδόσεις και το λαϊκό πολιτισμό του νησιού.